Speroni - Porta Speroni Western, Inglesi e Spagnoli

Speroni e Porta Speroni per Monta Western – Inglese – Spagnola